Honourable Mentions are awarded to those students whose overall achievement in Economics has been outstanding.

Past Recipients

2022/2023
Lakshmi Anandaraj, Xinwen Chen, Alex Robert, Meara Cleverdon, Grace Wang, Jianing Hu, Qinfei Yu, Yizhang Wang, Alex Crawford
Honourable Mentions 2023
2020/2021
Sarah Clark, Tianbo Shen, Matthew McAulay, Sihui Shan, Jack Flinn, Zoe Harrison
Honourable Mentions 2021
2019/2020 , High Economics GPA
2018/2019
Esraa Abdel Khalik, Noah Buffam, Molly Helferty, Elizabeth Keyes, Matthew Krutkiewicz, Alexander Vanderhoof, Xinyan Wang, Jiajun Wei
Mentions 2019
2017/2018
Matthew Marlowe, Heather Mccandless, Connor Neff, Shiyuan Qu, Mikayla Schoel and Aidan Worswick
Mentions 2018